Riksinventering av berguv 2019 och 2020

Berguv kommer riksinventeras både 2019 och 2020. Bild: Morgan Johansson

Då berguven åter tycks minska i stora delar av landet har BirdLife Sverige beslutat om att genomföra en riksinventering 2019 och 2020. I Göteborgsregionen finns det knappt tio par, eller revir, och endast ett fåtal ungar har blivit flygga från dessa de senaste 10–15 åren.

Peter Strandvik kommer att vara regionalt ansvarig för sammanställningen av observationer i Göteborgsområdet. Om du känner till, eller misstänker ett häckande par, vore vi tacksamma om du kunde lyssna av reviret under minst två tillfällen under våren.
Några besök i det aktuella berget eller bo-området är absolut inte aktuellt utan det räcker att på behörigt avstånd lyssna av respektive lokal under 30–60 min i skymningen eller gryningen då de ropar mest frekvent. Etablerade par ropar endast ett fåtal gånger/kväll respektive morgon, medan ensamma hanar ropar mer frekvent och under längre tid på dygnet. Störningar i bo-området under den utdragna häckningen från januari till juli är ett ytterligare skäl till att häckningar misslyckas så detta bör ju absolut undvikas.

Inom projektet uppmanas deltagarna att själva rapportera sina fynd av berguv på Artportalen. Om det finns observatörer som av princip inte vill lägga in obsar på Artportalen, så kommer projektet inte att lägga in dessa observationer. Vi hoppas dock att så många som möjligt väljer att rapportera sina observationer på Artportalen, eftersom vi nu inte bara har möjlighet till diffusering utan även sett till att observationer under häckningstid blivit helt dolda (med undantag för kända, publika häckningar) under projektperioden.

Förutom att rapportera på Artportalen uppmanas deltagarna att fylla i det excelformulär som projektet tagit fram. Detta är ett krav för att få reseersättning från BirdLife Sverige. I formuläret efterfrågas information som underlättar analys av berguvens förekomst, diet och hot m m, vilket är svårt att fånga upp från rapporter i Artportalen.

Ytterligare instruktioner gällande inventeringen och protokoll kan hämtas från annan plats på http://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventering-berguv/.

Skicka in excelblanketten till den regionala kontaktpersonen i kontaktlistan nedan eller till projektgruppen för riksinventeringen på mailadress riksinventeringberguv@birdlife.se.

Regionalt ansvarig: Peter Strandvik 0702-128076 (peter.strandvik@ptj.se)

Text: Peter Strandvik och Morgan Johansson