Inventera nattfåglar!

Var med och inventera! Svensk Nattfågeltaxering startar nu! Den fågelövervakning som Svensk Fågeltaxering bedriver på uppdrag av Naturvårdsverket utförs nästan helt under den ljusa delen av dygnet. Detta innebär att arter som är helt eller delvis nattaktiva täcks dåligt eller inte alls. Följaktligen har vi oftast bristfällig kunskap om den nationella populationsutvecklingen för arter som ugglor, morkulla, nattskärra m.fl.

För att få en god täckning också av nattaktiva fåglar på nationell nivå startar vi därför Svensk Nattfågeltaxering, där man inventerar spelande/sjungande/mattiggande fåglar under dygnets mörka timmar, under 2010. Metoden är en hybrid mellan standardrutterna och de fria punktrutterna (se http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/). Som för standardrutterna blir det en rutt per 25 x 25 km ruta (de gamla topografiska kartbladen). Däremot har varje rutt ingen fix position på kartbladet utan rutten dras så att den kan köras med bil. Rutten ska följa allmänt tillgängliga vägar som saknar bommar och som i möjligaste mån ska vara framkomliga året runt även när det ligger mycket snö. Längs rutten placeras 20 punkter med minst 2 km mellan punkter. Rutten blir därmed minst 40 km lång och tar 3-4 timmar att inventera, inklusive transportsträckor. Punkterna ska fördelas så att alla miljöer i området kommer med.

Vid varje punkt görs en fem minuter (exakt) lång punkttaxering där alla hörda och sedda fåglar bokförs. Varje rutt ska köras vid tre tillfällen per år, två tidiga (mars och april) samt ett sent (juni), för att täcka in alla typer av nattaktiva fåglar. Inventeringsstart ska ske i skymningen och vid första och sista inventeringstillfället (mars och juni) startar man på punkt 1. Vid andra tillfället (april) startar man på punkt 20, detta för att fördela insatsen under skymningstimman för bättre täckning av de arter som är mest aktiva under denna tid på dygnet. Rutten ska köras under goda väderbetingelser, dvs. lite vind och ingen nederbörd. En person ansvarar för alla tre inventeringstillfällena under en säsong, men om så krävs kan man också vara flera som delar inventeringarna mellan sig.

Exakt utlägg av rutter görs av den inventerare som gör rutten första gången i samråd mellan projektledningen. I de fall då regionala samordnare finns, sker detta i samråd med denne. Efter första inventeringstillfället är rutten fast för kommande år, oavsett om rutten byter inventerare mellan åren. Heltäckande provverksamhet har genomförts i Uppsala län under de två senaste åren med mycket goda resultat, bl. a. hördes 60 resp. 30 slagugglor samt 48 resp. 29 kornknarrar under de två åren. I Uppsala län är alla rutter redan utlagda och alla utom en är redan bokade för 2010. Metoden har också testats i mindre omfattning i några andra län.

Låter detta som något för dig? Vill du vara med och övervaka Sveriges nattaktiva fåglar? Varför inte en nattfågelrutt i dina hemmamarker? Vi erbjuder nu alla Sveriges ornitologer att delta i Svensk Nattfågeltaxering. I de områden där ideella
nattfågelinventeringar pågår hoppas vi att att dessa ska kunna samordnas med det nya nationella systemet. Vi är öppna för konstruktiva lösningar.

För mer information, bokning och svar på frågor hör av dig till:

Martin Green
Ekologihuset
223 62 Lund

martin.green@zooekol.lu.se

Telefon: 046-222 38 16.

Regionala samordnare finns idag för Uppsala län och Kalmar län. Kontakt med dessa får du genom att först kontakta Martin Green.

Svensk Nattfågeltaxering ingår i den nationella miljöövervakningen som genomförs på uppdrag av Naturvårdsverket och sköts av
Zooekologiska avdelningen, Lunds universitet.

Text: Martin Green
Bild: Rolf Skoog