Tranans Dag

Välkommen att fira våren med tranans ankomst 10 april!
Program:
Guidning vid Fågeludden och Trandansen av Skövde och Falbygdens fågelklubbar.

Upplev nya delar av Hornborgasjön genom exkursioner till:
Ytterberg: Samling vid Ytterbergs parkering 11.00
Utloppet: Samling vid parkeringen vid utloppet 11.00
Hånger: Samling vid Hångerparkeringen 11.00
Fäholmen: Samling vid Fäholmens parkering 11.00

Barnaktiviteter vid Fågeludden med film, skattjakt mm

Fototävling ”Hornborgasjön och Tranan”.

Utställningar med fågelklubbarna, kikartillverkare, konstnärer mm i tältet på Trandansen.

Uppvisning av ringmärkning på Fågeludden.

Söndagen den 11.4 kl 14.00 i Bjurums kyrka vid Trandansen:
Brutus Östling, Augustprisvinnare 2009, visar en del av sina fantastiska fotografier.

Text: Kent-Ove Hvass
Bild: Kent-Ove Hvass