Inventering i Kungsbacka

Med anledning av att Trafikverket planerar en ny väg ute på Onsala från Forsbäck-Rösan behöver vi i fågelskyddskommittén bättre kunskap om fågelfaunan i det berörda området. Så hjälp till du också. Mer information hittar du under fliken ”Fågelskydd, Aktuella ärenden” på GOFs hemsida.

Fågelskyddskommittén

Text: Morgan Johansson
Bild: Morgan Johansson