Grosjön 16/5 2013

Med Alependeln till Nol och vidare färd med buss till Svenstorp i Starrkärr inleddes dagens utflykt. Kanske blev det nytt passagerarrekord (vi var 17 stycken) på denna busstur.
Vi möttes av sånglärkor, tofsvipor och strålande sol, när vi började vandra norrut mot Grosjön, till en början på lättgången grusväg. Några tornsvalor sågs mot himlen, och svarthättan och svartvita flugsnapparen sjöng.
Så småningom blev promenaden mer krävande: snårskog och nedfallna träd (vissa fällda av bäver!) måste forceras, innan vi nådde fram till vassarna på sjöns västsida. Här kunde vi höra både rör- och sävsångare och jämföra deras sångläten. I vattenbrynet låg en knölsvan på bo.
En vacker, fårbetad udde blev vår efterlängtade rastplats. Vi hade fin utsikt över sjön och kunde notera ett flertal grågäss, två tranor och en fisktärna. En skarpsynt deltagare upptäckte en bivråk på hög höjd i spelflykt med uppsträckta vingar. Efter rasten bar det iväg norrut igen, mestadels på småvägar. Vid en bro över Forsån sågs forsärla och drillsnäppa. Ett besök vid en strömstarelokal blev tyvärr resultatlöst. Nu var det inte så långt kvar till Fors hållplats, varifrån vi kunde ta buss med anslutning till pendeltåget i Älvängen. Sammanlagt hade 47 fågelarter noterats under dagen. Som ledare fungerade Stig Fredriksson, som tillsammans med undertecknad fick den otacksamma uppgiften att förklara Västtrafiks krångliga biljettsystem för många av deltagarna.

Text: Lars Hellman
Foto: Stig Fredriksson