Obsar från södra Halland

På grund av tidsnöd har vi från årsskiftet tvingats avbryta den dagliga rapporteringen på Kustobsar av inringda rapporter till Halmstadssvararen, dit främst rapporter från Halmstads kommun och söderut i landskapet Halland rings in.
Det tog alldeles för mycket tid för oss att ringa upp telefonsvararen och skriva ner rapporterna (vid tillfällen med många rapporter är man tvungen att ringa upp flera gånger för att få med allt) och därefter datalägga dem.

Vår förhoppning är att södra Hallands fågelskådare själva inser värdet av att rapportera sina fågelobsar till de media som finns för ändamålet. Om man därvid väljer Kustobsar avsett för enbart Västkusten eller det rikstäckande rapportsystemet Svalan spelar mindre roll, huvudsaken är att aktuella fågelobsar blir tillgängliga via Internet.

De som sköter de två telefonsvarare för fågelobservationer som i övrigt finns på Västkusten, Falksvararen och Västkustsvararen, ser numera dagligen till att inringda rapporter blir tillgängliga på Internet, vilket ju är en god service för de som ej har möjlighet att direkt rapportera via Internet.

Eftersom många av de bästa fågellokalerna på Västkusten ligger just i Halmstads och Laholms kommuner vore det trevligt om man i denna del av Västkusten genom flitigare rapportering kunde bidraga till att göra aktuella obsar från detta område lättare tillgängliga för Sveriges övriga fågelskådare än som nu är fallet.

Text: Uno Unger