Obsar från Halland

Sedan vi senast rapporterade om problem med att få datalagt observationer från sydligaste Halland har allt löst sig till det bästa.
Nu får vi i princip dagligen inlagt på Kustobsar de observationer som rings in till Halmstadssvararen. Per-Göran Utterfors och Anders Wirdheim lägger sedan lång tid tillbaka ner ett beundransvärt arbete på telefonsvararverksamheten och nu ser de alltså även till att alla rapporter hamnar på Kustobsar utan fördröjning.

När det gäller Falkenbergs kommun vill vi särskilt framhålla den fina service Ulf Löfås bjuder på genom sitt engagerade arbete med Falksvararen och han har sedan ett par år även försett Kustobsar med aktuella obsar som har rapporterats in till den lokala telefonsvararen.

De flesta fågelobsarna i Varbergs kommun hamnar på den alltid aktuellt uppdaterade hemsidan som Getteröns Naturcentrum administrerar. Främst skall Mikael Nord ha en eloge för sitt engagerade arbete att så gott som dagligen datalägga de senaste fågelobsarna på nämnda hemsida. Tidigare har vi på Kustobsar tillåtits datalägga obsar från denna hemsida. Detta ibland tidskrävande arbete har numera på eget initiativ övertagits av Johan Frölinghaus, en ung medarbetare på Getteröns Naturcentrum, vilket vi härmed tacksamt vill poängtera.

Till sist vill vi även framhålla vår tacksamhet till alla gamla och nya rapportörer för de mängder av intressanta rapporter som dagligen läggs in direkt på Kustobsar, inte minst gäller det för nordligaste Halland där lokala telefonsvarare och hemsidor med fågelobservationer saknas och där vi annars inta hade haft tillgång till de aktuella observationer som vi nu har.

Text: Uno Unger