Övervintrande svarthättor

En sammanställning av hittills rapporterade svarthättor till Kustobsar innevarande januari ger vid handen 5 ex enligt följande:
– 3 hanar i Göteborgs kommun (Fräntorp 1-6/1, Juteskärsgatan, Önnered 11/1 och Donsö 19/1).

– 2 hanar i Halmstads kommun (Stenhuggeriet 9-16/1 och Frennarp 18-20/1).

Detta är något färre än i januari 2002 då minst 7 hanar sågs och mycket färre än i januari 2001 då inte mindre än 21 ex rapporterades (9 hanar, 9 honor och 3 ej könsangivna).

Kan det vara så att svarthättan successivt har minskat som övervintrare här på Västkusten och beror det i så fall på att de två senaste vintrarna åtminstone temporärt varit kallare? Intressant är också den totala dominansen av hanar de två senaste vintrarna. Kan det vara så att hanarna lättare överlever kallare vintrar?

Hur som helst med dessa spekulationer. För att lära oss mer om svarthättans övervintring kan vi bara be om att alla som har observationer av arten att rapportera dessa till Kustobsar.

Text: Uno Unger
Foto: Lasse Olsson