Svalan II och Nya listor

Häromdagen landade den nya versionen av Svalan, fylld med nya funktioner! Dessutom har vi uppdaterat listavdelningen här på Kustobsar med ett par nya listor.

Svalan II
För er som ännu inte bekantat er och klickat runt i Svalans nya miljöer rekommenderar vi ett besök. Notera att adressen är utbytt och numera lyder: http://www.artportalen.se/birds. Bland de nyheter som är värda att notera kan vi bland annat nämna autoifyllningen av artnamn vid rapportering. Denna aktiverar man genom att gå in under inställningarna för rapportformuläret och välja ”Fyll i artnamn automatiskt” vid Artlista. Här kan man också välja att plocka lokaler ur ett popup-fönster vid rapportering, vilket gör att man slipper växla mellan flikar vid rapportering från olika lokaler. Notera dock att denna inhämtning av lokaler från popup-fönster inte kan visa dellokalerna till en superlokal i en dropdownmeny, för att nå dessa måste lokalen än så länge hämtas från Lokal-fliken precis som förut.

En annan välkommen nyhet är att man själv kan bifoga bilder till rapporterade obsar. Vi ska försöka länka in dessa bilder till obsarna här på Kustobsar, och om detta kan lösas kommer vi framöver helt att hänvisa bilder dit. Vi återkommer med mer information när vi vet.

Ytterligare en funktion som länge funnits på Kustobsar men nu även finns på Svalan är möjligheten att lägga in raritetsrapporter. Naturligtvis är det bättre med alla landets raritetsrapporter på ett ställe, så hädanefter kommer vi hänvisa alla rapportskrivare till Svalan. För att lägga in en raritetsrapport på Svalan krävs att observationen markerats av Rrk som en rapport som behöver rapporteras på blankett. Blankettkravet kommer då att synas när du loggar in på Svalan, och länk till blankettformuläret att visas. Vi återkommer även här med mer information från Rrk med riktlinjer inom kort.

Det finns naturligtvis mycket annat som är nytt på Svalan, inte minst layouten och visningsmöjligheterna vid sökning av observationer som båda är klart förbättrade. Bäst får man reda på vad som är nytt genom ett eget besök med fritt klickande bland menyerna, såväl inloggad som utloggad.

Nya listor på Kustobsar
Vi har medvetet legat lite lågt med vår listavdelning ett tag i väntan på hur det skulle se ut med listorna i Svalan II. Nu när Svalan II har landat har vi beslutat att låta lokallistorna hanteras av Svalans listfunktion. Däremot kan vi inte med hjälp av Svalan plocka ut listor för mer svårdefinierade områden än lokaler eller landskap. Därför har vi nu även uppdaterat Kustobsars listavdelning med två nya områdeslistor: Hisingen och Göteborgs skärgård. Dessutom är nu uppdateringsfunktionen ordnad så att kryss på samtliga listor (Halland, Göteborg, Bohuslän samt de nya) går att uppdatera, ändra eller ta bort.

OBS! Notera att denna ändring innebär att varje lista nu är helt oberoende av varandra. Vill man lägga in ett kryss både på Göteborgslistan och Göteborgsjakten 2005 får man alltså göra det två gånger!

Från listavdelningens meny har vi till att börja med länkat in Svalans lokallistor för Torslandaviken, Brudarebacken, Hönö och Rörö. Beskrivningar av gränser och regler för samtliga listor är också uppdaterade. Om någon är intresserade av länkar till andra lokallistor (kanske Getterön m.m.) är det bara att kontakta oss så lägger vi till dem. Bifoga också gärna en kort beskrivning av lokalens gränser, så att alla kan räkna på samma sätt.

Text: Pär Lydmark