Häckande fåglar i din närhet

Har du en eller ett par arter häckande i din trädgård, eller längs vägen till spårvagnen? Hjälp atlasinventeringen på traven genom att rapportera alla häckningar du stöter på.

Nu är det full fart på många fågelarter och nyligen hörde jag det härliga ljudet från mattiggande starungar från ett hål i ett träd vid Kåsjön i Partille.

Många arter som kanske inte annars får så mycket uppmärksamhet i vår vardag kan vara väldigt betydelsefulla i vår Atlasinventering och du kan hjälpa till. I en trädgård hemma eller vid sommarstället, från balkongen eller under cykelturen kan man observera många häckningar som kan vara väldigt värdefulla i vårt arbete att kartlägga regionens häckfågelfauna.

För att bidraga med dina observationer lägger du lättast in dem i Svalan/Kustobsar med atlaskriterie (viktigt) eller så kan du skicka e-post till adressen atlas@kustobsar.se med dina observationer så lägger vi in dem i Svalan. Ange en så exakt observationsplats som möjligt (ex. gata i bostadsområde etc). Du kan självklart även skicka in observationer med ”vanlig” post till adressen GOF, Box 166, 421 22 Västra Frölunda.

De kommuner som ingår i Atlasinventeringen är Kungälv, Härryda, Partille, Göteborg, Mölndal, Öckerö och Kungsbacka.

Vi kan nog inte tillräckligt betona vilken enorm betydelse just dina observationer kan få i slutändan av denna inventering, så tack så mycket för hjälpen med alla observationer.

Text: Kristoffer Nilsson
Foto: Robert Brunström