Gräsmatta? Nej! Fågelfik

I vår har en ”fågelrestaurang” anlagts i anslutning till Fågelcentralen på Hög! En generös granne har upplåtit ½ ha mark som plöjts upp och såtts med en variation av fröer för att erbjuda en buffé för flera av de fåglar som bor i området. Bland annat har man sått viltfågelblanding, havre, hirs, solros etc. Så med lite tur kanske den gulbrynade sparven som var i Järfälla förra året kommer att hitta hit i vinter! Och gör den inte det så kan vi säkert räkna med att den extra tilldelningen av föda i alla fall kommer att glädja många andra småfåglar som annars kan ha svårt att hitta mat under vintern.

Text: Marianne Ohlander
Bild: Marianne Ohlander