Vinterfåglar inpå knuten 2013

Helt traditionsenligt anordnas kampanjen Vinterfåglar inpå knuten den sista helgen i januari – då kan man räkna och rapportera in de vinterfåglar man ser från sitt fågelbord. De senaste åren har runt 19 000 fågelbord bevakats och rapporterats. Helgen är förlängd med fredag och måndag för att också förskolor och skolklasser ska kunna delta. Räkningen pågår alltså 25 – 28 januari.
Syftet med vinterfågelräkningen är att kartlägga de övervintrande fåglarnas utbredning i landet och också öka allmänhetens intresse för fågelskydd genom utfodring av de kvarvarande fåglarna under den bistra årstiden. Sen får man en fantastisk underhållning i trädgården på köpet!
Se vidare www.sofnet.org.

Text: Gunilla Jarfelt
Bild: Nina Dahlström