Asperö 17/1 2013

Så var det äntligen dags för årets första GOF-exkursion för ”vardagslediga”; målet för utflykten var Asperö i Göteborgs södra skärgård. Tjugonio förväntansfulla deltagare hade samlats på Saltholmens färjeterminal inräknat vår ledare Lars Hellman. Med färjan Ylva 09.20 fortsatte färden mot Asperö Östra som bara tog tio minuter. Nästan framme vid målet fick vi våra första obsar. Några storskarvar på ett skär, fyra granna storskrakehanar, en småskrakehona och rätt många knipor – både hanar och honor i havet runt omkring.
Så blev det avstigning och Lars Hellman samlade först alla deltagare runt sig för en liten genomgång om ön, hur han tänkt sig promenaden och vad vi kunde förvänta oss. Vädret blev allt bättre och på denna sida ön var det nästan helt lugnt och bara några minusgrader. Först gjorde vi ett stopp helt nära färjan vid strandkanten där vi såg havstrut, ytterligare knipor och några gräsänder. Sällskapet gick vidare på den smala stigen mot dansbanan. På en höjd stannade vi för ytterligare skådning ut över den stämningsfulla, vackra innerskärgården. Solen började tränga igenom molnen och speglade sig så vackert i havet. Här sågs mer fågel men inga nya arter så vi fortsatte och kom fram till den trevliga dansbanan. Lite blåmesar och talgoxar syntes nu runtom i buskarna och några inhägnade får kom och hälsade på oss. Lars tyckte vi skulle gå vidare och ta vår fikapaus på en udde längre fram som han kände till. Utmed stranden sam några knölsvanar och en kråka satt i toppen av ett träd, innan vi nådde fram till udden. Ett berg med härlig utsikt ut mot Brännö blev fikaplats där sällskapet satt och avnjöt goda smörgåsar i det nu påtagligt varma solskenet. En liten rödhake pilade snabbt förbi från en buske i närheten. Svanar, knipor, gråtrutar och även några havstrutar syntes här och där ute på fjorden men inga nya fynd dök upp.
Efter fikat började vi gå mot färjeläget Asperö Norra där vi skulle ta färjan tillbaka. På vägen dit såg vi en gröngöling på en stolpe. I närheten vid en fågelmatning fick vi några koltrastar, pilfinkar samt ytterligare talgoxar och blåmesar. Några kråkor och skator flög också förbi. Vid färjeläget ser man över till Rivö som är en obebodd ö där Asperöborna har får. Utmed strandkanten, där bergssidan är ganska brant, simmade en liten smådopping, ivrigt födosökande. I sundet utanför färjeläget simmade dessutom en sångsvanfamilj. Två vuxna fåglar och tre yngre individer.
Så var det dags för återfärden och på tillbakavägen tyckte nog alla att vi haft en väldigt fin dag ute i skärgården.
På allas vägnar ber jag att få tacka Lars Hellman för en engagerad guidning!

Text: Gun-Britt Thor
Bild: Gun-Britt Thor