ATLASBOKEN är här!!!

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge! Resultatet av många människors slit och ansträngningar i fält, bakom kameran och framför datorn har nu äntligen antagit fysisk form – Den allra första uppföljningen av den landsomfattande Atlas-inventeringen på 70-talet är här.

Förr och nu
Det är Göteborg med kranskommuner som åter har inventerats och resultatet har blivit ett magnifikt verk på nästan 400 sidor där 170 arter presenteras med text, bild och utbredningskartor från förr och nu. 25 år har passerat sedan den förra inventeringen avslutades (1973-1984) och man kan nu i bild och text följa gässens triumftåg, glädjas åt att många buskgynnade sångare ökar, men samtidigt oroas över att många vadare och jordbruksfåglar minskar i förskräckande takt.

Digert material
Mellan åren 2004 och 2007 har fågellivet i Göteborg, Härryda, Partille, Kungälv, Kungsbacka, Öckerö och Mölndals kommun noga kartlagts och dokumenterats av ett stort antal inventerare och lokala, mycket duktiga fotografer. Även en intressant beskrivning av de olika naturtyperna i området finns med, vilket ger fördjupad förståelse om bakomliggande orsaker till fågelpopulationers upp- eller nedgång. Utbredningskartorna till respektive art presenteras dels i två mindre varianter, för att öka jämförbarheten mellan inventeringarna, dels i en stor variant där den senare inventeringens resultat visas mer detaljerat. Högre precision på så vis att varje 5 x 5 km-ruta har delats upp i fyra 2,5 x 2,5 km stora rutor.

Leverans
Om man funderar på att inhandla ett ex av denna bok är det dags att sluta fundera. Priset är kraftigt reducerat för medlemmar i GOF och SOF. Det billigaste alternativet är att hämta boken direkt från Göteborgs Ornitologiska Förenings lokal, Villa Ekliden.

Medlemspris:
150 kr (240 kr inklusive frakt inom Sverige)

Pris för ickemedlem:
250 kr (340 kr inkusive frakt inom Sverige)

Villa Ekliden har öppet varje måndag kl 18:00-21:00 och har adressen:
Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

Välkommen med din beställning till gof@gof.nu

Text: Björn Dellming
Bild: Björn Dellming