Balltorps våtmark 19/4 2012

Medan vi stod och väntade på att klockan skulle bli tio flög årets första ladusvalor fram och tillbaka över våtmarken; även en skogssnäppa flög förbi; flera gransångare höll också till i omgivningen. De två kvarvarande sångsvanarna drog i väg när militärens skottsalvor briserade. Plötsligt hördes korsnäbbens vibrerande kippande. Några av deltagarna lyckades också få syn på den troligen mindre korsnäbben.
Efter återbud så delade Jan Krantz och Christer Cederfalk på ledarskapet. I år gick vi runt våtmarken i vänstervarv. Nästa anhalt var brukhundsklubben. Den sena varfågeln visade villigt upp sig medan den skygga ringtrasten stack iväg innan alla hade fått syn på den.
Därefter gick vi in i skogen där järnsparv och taltrast syntes och hördes.
Lite senare kom vi åter fram till våtmarken där vi avslutade exkursionen med fikarast medan en ormvråk flög över och en spillkråka förbi oss.
Alltså blev det återigen en lyckad torsdagsexkursion för de nästan 40 deltagarna.

Text: Hans-Erik Hermansson
Foto: Christer Cederfalk