Biologiska mångfaldens dag i Yxsjöområdet

Söndagen 21 maj är det två exkursioner i Yxsjöområdet
– Fågeltur norr om Yxsjön kl 06.30 och
– Naturvandring i Yxsjöområdet kl 09.30.

Läs mer om detta i informationsbladet.

Text: Mats Bjersing
Bild: Christer Johansson