Torsdagar 13/7–14/9 Bohuslän/Breviks kile

Vadarexkursioner med samling vid Radona (Getinge), Skärhamn kl 18.00.
Första hälften av juli bjuder på adulta fåglar av våra skandinaviska arter. Från andra halvan av juli kommer de arktiska vadarna och ungfåglarna, vilka oftast skiljer sig mycket från sina föräldrar. Vi försöker lära oss om dessa skillnader och även en del om vadarnas ruggningsmönster.
Fågelskådning i Bohusläns bästa vadarlokal under bästa flyttningstid! Vi kan förhoppningsvis studera ett tiotal arter vadare på nära håll. Dåligt väder – fler vadare! Läs mer om Breviks kile och dess vadare i FpV 2/2017.

Kontakt & guide: Per Undeland, 0734-19 84 50.

Arrangör: Tjörns Naturskyddsförening/Göteborgs Ornitologiska Förening/Studiefrämjandet.

Text: Per Undeland
Bild: Pia Österlund