Exkursioner på vardagar

GOF:s aktiviteter för vardagslediga har nu dragit igång! Första tillfället vid Brudarebacken lockade 28 deltagare och över 100 ormvråkar, och på torsdag är det dags igen.

Nästa gång blir torsdagen den 25 september vid Välen under ledning av Uno Unger. Samling vid fågeltornet kl 10.00. Kontaktperson: Margareta Kron 031- 82 60 54.

Mer om kommande vardagsexkursioner finns att läsa på GOF:s hemsida www.gof.nu under Program.

Text: Hampus Lybeck
Bild: Hampus Lybeck