Fågelfest och bullfest 4/10

I år sammanfaller två viktiga dagar, nämligen World Birdwatch Day och Kanelbullens dag! Göteborgs Ornitologiska förening (GOF) uppmärksammar båda.

Det är lördagen den 4 oktober som man med sakkunnig ledning kan göra vad mer än 750 000 personer har gjort tidigare om åren – nämligen att skåda så många fåglar och fågelarter som möjligt under en helg. Energitillskott i form av kanelbullar och Festis kommer att finnas till försäljning till självkostnadspris. Vill man ha kaffe tar man med sig det själv.

Vart skall man då bege sig? Jo, i Göteborgstrakten finns det tre ställen där detta erbjuds samtidigt: Brudarebacken, Välen och Hökälla är bemannade och kanelbulleladdade mellan klockan 7 och 12. På Brudarebacken och Välen är det drop-in, men för att vara med på vandringen i Hökälla måste man vara på plats kl 7. För detaljerad information och vägbeskrivning, gå in på www.gof.nu och kolla under Nyheter.

Hela världen skådar fåglar denna helg
World Birdwatch Day är ett återkommande evenemang vartannat år den första helgen i oktober. Sedan 1993 har över 750 000 personer deltagit och rekordåret 1997 rapporterades nästan 6 000 fågelarter – det bästa året hittills. Guiness rekordbok rankar World Birdwatch Day som den största fågelskådningsaktiviteten i världen.

Syftet med kampanjen är att få så många människor som möjligt att fågelskåda under just denna helg och att rapportera så många som möjligt av jordens totalt 10 000 fågelarter. På detta sätt kan vi för en bredare publik lyfta fram mångfalden i vår gemensamma fågelfauna och behovet av skydd över gränserna för fåglarna. Det är en poäng att World Birdwatch äger rum under fåglarnas flyttningstid, eftersom det särskilt väl visar på behovet av internationellt samarbete för fågelskyddet. I Sverige ber vi att sedda arter rapporteras på Artdatabankens hemsida Svalan, http://www.artportalen.se/birds/.

Billigt att bli medlem
För att ytterligare uppmuntra allmänhetens fågelskåderi sänker vi medlemsavgiften med hälften för dem som blir medlemmar i Göteborgs Ornitologiska förening just denna dag. Det kommer alltså att kosta enbart 75 kr att bli medlem resten av året.

Övriga Sverige
Det är ju inte bara i Göteborg som det fågelskådas denna helg utan runt om i Sverige sjuder det av fågelaktiviteter, och mer om dessa kan man läsa på Sveriges Ornitologiska förenings hemsida, www.sofnet,org. Kanske blir vi i återigen i år det land i Europa som noterat flest fåglar?
Ytterligare information från Birdlife International om World Birdwatch Day – och EuroBirdwatch Day – finns på http://www.birdlife.org/action/awareness/index.html.

Mer information
För mer information om GOF:s aktiviteter kontakta: Gunilla Jarfelt, telefon 0733-67 75 72 eller gunilla.jarfelt@gmail.com.

Vägbeskrivning: Brudarebacken
Läge: Brudarebacken är belägen i nordvästra delen av Delsjöområdet och är en av Göteborgs högst belägna platser. Från toppen av backen har man en milsvid utsikt över hela Göteborg med omnejd. Vegetationen består av högt gräs av olika slag, tuvmark med inslag av bladvass, nyponsnår, bestånd av björnloka samt ett antal olika sorters skräppor. Omgivande biotop består av barr och blandskog med några småsjöar samt en sparsamt bevuxen, lite tuvig högplatå i norra änden på Getryggen (en hög ås strax NÖ om Brudarebacken).
Bil: Sväng av E6:an vid Lisebergsmotet och följ skyltning mot Kärralunds camping. Kör förbi Sankt Sigfrids plan och gamla Radio/TV-huset och sväng sedan höger in på Töpelsgatan och följ skyltningen Brudarebacken skidbacke tills man kommer fram till en stor grusplan alldeles nedanför radiomasten vid Brudaremossen, därifrån ser man den stora, höga gräsklädda gamla soptippen.
Spårvagn: Ta linje 5 mot Torp och gå av vid hållplats Töpelsgatan. Promenera sedan uppför backen mot Kärralunds camping. Följ sedan instruktionerna för bil.

Vägbeskrivning: Välen
Läge: Välen är den innersta/nordligaste delen av Askimsviken. Välenområdet består av flera olika naturtyper och biotoper, som exempelvis ädellövskog, våtmarker och fuktängar. Vattnet och området runt omkring har klassats som ett område av stort regionalt intresse för fågellivet.
Bil: Kör av Västerleden vid Frölundamotet och följ skyltar mot Näset. Ca 250 meter efter skylten ”Hult” svängar man vänster och parkerar nedanför fågeltornet.
Buss: Ta buss till 92 eller 93 från Frölunda torg till Näset och gå av vid hållplats Kannebäck.

Vägbeskrivning: Hökälla
Läge: Hökälla naturområde ligger längs Kvillebäcken på östra Hisingen mellan Skogome/Lillhagen och Tuve. Här finns ett av Göteborgsområdets rikaste fågelmarker. Området erbjuder en stor biotopvariation med ekdungar, sumpskogar, betade ängar, våtmark och bördig jordbruksmark. Samling vid busshållplats Lillhagsparken Södra.
Bil: Kör E6 mot Kungälv till Bäckebolsmotet. Ta sedan vänster över motorvägen och följ Skälltorpsvägen till Lillhagsvägen. Sväng höger in på Lillhagsvägen. Nu är området till vänster mellan Lillhagsvägen, Tuvevägen, Skogomevägen och Finlandsvägen. Parkera på stora parkeringsplatsen i Lillhagsparken, första avtagsvägen till höger från Lillhagsvägen.
Buss: Busslinjerna: 52 från Linnéplatsen och 53 från Redbergsplatsen mot Skogome stannar vid samlingsplatsen Lillhagsparken Södra.

Text: Gunilla Jarfelt
Bild: Hampus Lybeck