Fågelskyddsexkursion i Sandsjöbacka

• Hur känner man igen en artrik skog med höga naturvärden?
• Vilka livsmiljöer behöver naturskogens fåglar för att klara sig?
• Vad kan man som skådare göra för att hjälpa dessa arter?
Välkommen till en fågelskyddsexkursion till södra delen av Sandsjöbacka naturreservat. Vi besöker ett par skogsområden varav ett är anmält för avverkning. Båda områdena ligger inom naturreservat som också är ett Natura-2000 område (dvs ingår i EUs nätverk av skyddade naturområden). Vid denna tid på året häckar inga fåglar men arter som tjäder, bivråk, entita och mindre hackspett hör hemma i skogen vi besöker. Vilka arter häckar var och hur påverkas dessa av en avverkning? Vilken hänsyn planerar man att ta vid en avverkning i ett Natura 2000-område?! Följ med ut så får du veta mer. Alla är hjärtligt välkomna!

• När: Lördagen den 10 oktober.
• Samling: P-platsen Hede station den sydvästra delen klockan 09.40 för vidare färd med bil till Tvärås, södra delen av Sandsjöbacka.
• Pendel från Göteborg med ankomst Hede station 09.36.
• För mer information: telefon: 0707761943 eller morgan.johansson@gof.nu.

Text: Morgan Johansson
Bild: Morgan Johansson