Fågeltorn Grosjön

Naturskyddsföreningen i Ale har med hjälp av frivilligt arbete, givmilda sponsorer och privata bidragsgivare uppfört ett fågeltorn vid Grosjön, men en del detaljer återstår, som halkskydd på landgång … och trappa, grind, liten plattform att stå på för de små, osv. Stigen från parkeringen till tornet är röjd, men inte markerad i terrängen (bör gå att hitta ändå!).

Siktgator är röjda och fågellivet är skapligt för årstiden: Sångsvanar, änder, gäss, häger, sparvhök, duvhök, varfågel, m.fl. En havsörn patrullerar runt sjön så gott som dagligen. Bävern häller till i sjökanten, men visar sig oftast inte under dagtid.

Finansieringen är inte helt löst, så bidrag, stora som små, mottages tacksamt.

Naturskyddsföreningen i Ale, bankgiro 352-0400.
Märk bidraget: Fågeltornet Grosjön.

» Aktuell skrivelse med bilder och karta

» Naturskyddsföreningens Alekrets

Text: Tony Ellström
Bild: Ingemar Tinnert