Slottsskogen 17/12 2009

Vandring i vackert väder, flera minusgrader och god uppslutning med tanke på detta: 19 vandrare totalt, vi startade vid Lilla dammen och fågelmatningen, där nät sattes upp, och i rask följd fem blåmesar, bofink och pilfink ringmärktes. Dessutom fångades en ringmärkt talgoxe, som vid senare kontroll visade sig vara ringmärkt den 8 juni 2006 i en fågelholk i backen ovanför Plikta. Den var alltså drygt tre och ett halvt år, ovanligt hög ålder för talgoxe.

När mesungarna lämnar holken letar de upp ett eget revir på annat håll, minst 200–300 meter bort. Sedan stannar de kvar där om inget händer och övernattar vintertid i den holk de har haft ungar i på våren. Denna talgoxe kan tänkas hålla till runt Lilla dammen året runt, här finns en och annan holk.
Sedan fyllde vi på fågelmaten och gick vidare. En mindre flock grönsiskor höll till i alarna, större hackspett hördes. Medan vi plockade fåglar i nät passerade en flock av kanadagäss och sångsvanar. Ringduvor och tamduvor var uppe och flög utan att någon orsak sågs men duvhök och sparvhök jagar här dagligen. En häger flög förbi och en korp, jagad av sparvhök, sågs på vägen hit.

I Hjorthagens damm bubblas det upp luft så dammen hålls öppen, här fanns en del gräsänder. De övervintrar här där det finns öppet vatten och mat får de av Slottsskogens djurvårdare. Här fanns också några vingklippta knipor, roständer, ejdrar och gravand, men annars inte så många fler exotiska änder. Vingklippta änder i dammarna kan inte fly när berguv, duvhök eller gråtrut anfaller och minskar raskt i antal, framför allt de mindre änderna. En vild, vingförsedd kricka hane sågs bland änderna i vaken.

Vi gick förbi den nya hästhagen där berguven brukar ha dagplats i någon av granarna. Om kråkorna upptäcker uven blir det ett himla liv och då är det lätt att räkna ut var den sitter, idag var där tyst. Fick på kvällen på Biologiska föreningens möte veta att berguv senaste veckan setts nästan dagligen i granen vid Naturhistoriska. I hästhagen gick raggiga gotlandsruss, där sågs också en trädkrypare. De senare väljer ofta att bygga bo bakom plankorna som skyddar träden mot hästarnas gnag.

Vi såg en stenätande ek vid Älghagen, jättegrytor såväl som dvärggrytor och tog därefter välförtjänt fikarast i Azaleadalen. En flock bergfinkar höll till vid fågelmatningen, liksom en ström av blåmesar, talgoxar och nötväckor, samt någon entita. En rödhake kom fram och undersökte oss. Numera är den en vanlig övervintrare vid många fågelbord. Två flockar kanadagäss flög över, de senaste dygnens kyla får simfåglar att flytta lite på sig. Sällskapet vandrade vidare ner mot Stora dammen i det vackra vintervädret. Där kunde vi konstatera att de tio kanadagäss som varit här hela hösten fortfarande fanns kvar trots att Stora dammen var frusen med liten vak i nordväst. Några rörhöns kurade förtröstansfullt i strandkanten. Många fåglar flyttar men inte alla.

Den 14 januari får vi veta mer om Fiskhamnens fåglar.

Rapporter från ”Aktiviteter för vardagslediga” finns också på www.naturstig.se.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Christer Cederfalk