Gotland 10-15 maj 2022

Nu har vi hunnit smälta våra upplevelser från denna fantastiska ö. Det blev inte bara fågel utan också en hel del växter och några insekter. Det är inte så många andra fågelskådare att trängas med på Gotland och inte heller så mycket draghjälp vid sökandet. Ändå kom vi upp i imponerande 125 olika fågelarter, där vi var särskilt glada för halsbandsflugsnappare, kungsörn, videsparv och blåhake. Stort tack till Elisabeth Johansson från Visby, som visade oss sina finaste lokaler runtom på ön.

Vi startade från Visby och körde söderut på västra sidan av ön med vadare, gäss, måsar, tärnor och änder. En jagande lärkfalk höjde temperaturen när vi lämnade Ekstakusten vid Langstiteviken. Vi bodde på pensionat Holmhällar, där vi kunde betrakta en vacker hane av halsbandsflugsnappare från stugans köksfönster.

Två dagar ägnades åt Sudret, där det stundtals vimlade av insträckande tättingar på de utstickande uddarna. Vi såg också både havsörn och kungsörn fint. På Närsudden gick en vit gås tillsammans med vitkindade gäss. Tamgås tänkte några av oss, men Mikael och Jörgen blev tämligen säkra på att det var en snögås, vilket bekräftades av att andra skådare noterade den några dagar senare på en annan lokal.

De sista en och en halv dagarna ägnades åt lokaler i nordost som den fina fågelsjön Storsund och dess rika förekomst av ägretthäger och gråhäger. Stoppet i Barläst gav 114 skäggdoppingar i full färd med häckningen tillsammans med tärnor, måsar och ejder.

På vägbanken vid Asunden kom en lärkfalk flygande rakt emot oss innan den hastigt vek av. Där kunde vi också se fiskande småtärna, fisktärna och silvertärna.

Valleviken bjöd på svarthakedopping och dvärgmås, Fardume träsk på häger och brun kärrhök och Lokrume myr överraskade med spel av brushanar.

Mest minnesvärt var nog ändå söket efter blåhake på Furildens Suderudd. Karin nästan snubblade över blåhaken och när vi sökte återfinna den upptäcktes en sparv som ledde tankarna mot dvärgsparv. Det visade sig vara videsparv, nytt kryss för flera av oss. Visst måste vi väl komma hit litet oftare!

Bland övriga obsar kan nämnas rödspov, myrspov, kustpipare, årta och svartsnäppa. Det var rikliga förekomster av orkidéerna St Pers nycklar, göknycklar och Adam och Eva, men bara en enda krutbrännare.