Halland 2/3 2013

I en ny och större buss än vanligt lämnade 36 personer Göteborg för att under Calle Hagmans och Berndt Lindbergs ledning möta våren i Halland; på väg söderut sågs gäss sträcka in och några såg en räv vid Kungsbacka. Vid första stoppet, Morups tånge, hälsade sånglärkorna oss välkomna. Nere vid stranden fanns gravänder, ett bläsandspar, en del måsfågel och gräsänder. Storspov och ängspiplärka sågs av några. Vi promenerade sedan till fyren där första fikat intogs.
De som inte fikade hela tiden kunde se sjöorre och smålom sträcka förbi. Berndt fick ett meddelande om att en tofsvipa fanns att se vid Korshamn. Efter ett tag såg även vi årets första tofsvipa mot de mörka stenarna. Nästa lokal var modellflygplatsen vid Lis mosse. I en tall sågs ett havsörnspar. Samma som häckat i närheten? Förutom dessa havsörnar sågs två yngre fåglar flyga förbi, långt borta såg vi också en fjällvråk. Tornfalk och sparvhök fick vi också syn på.
Smedsgård var nästa stopp och här visade en pilgrimsfalkhona upp sin jaktförmåga och lyckades efter några försök slå en fågel i en häftig jakt. Storspov fanns här att beskåda liksom gravänder och gräsänder.
Lappsparvarna vid Koggerudden stod näst på tur, men trots att över trettio par ögon spanade av det jordiga fältet sågs inga sparvar. Senare visade det sig att de troligen befann sig på ett annat fält. Råka och sånglärka fick vi nöja oss med.
Hornugglorna fanns på plats i tallarna på Vågvägen som vanligt, men lättsedda var de inte. En flock björktrastar födosökte tillsammans med bofink och bergfink på en gräsmatta.
På väg mot Getterön började bussen hoppa och Berndt stannade bussen. Problemet visade sig berodde på fjädringen. Berndt ringde några samtal och färden fortsatte därefter mot Getterön, om än något skumpigare än innan. Busstoppet var inte helt misslyckat för det gav oss möjlighet att se tofsvipa.
I Vare sågs en fjällvråk.
Getterön var näst på tur. Gruppen delades upp och de flesta gick in i värmen på Naturcentrum. Många gräsänder (1 000 st), krickor, salskrakar, vitkindade gäss, gravänder m.m. fanns att se på. I kanalen simmade smådoppingar. Det tidigare busstoppet visade sig bero på att en tubkikare kommit åt en spak.
En bit norr om Varberg, vid Värö såg vi de första stararna. Sista stoppet gjordes på Tjolöholm, där drygt 100 snösparvar sågs i den kalla vinden. En spillkråka hann flyga över bussen innan vi styrde hemåt. 53 arter fick vi ihop.
Calle och Berndt tackas för väl genomförd exkursion.

Text: Robert Ennerfelt
Bild: Stig Fredriksson