Kajor på hästryggen

Kajorna i Stora Amundöns hästhage har i år setts plocka päls av hästarna – nu efterlyses andra observationer av liknande beteenden.

Är detta något som ägt rum även tidigare år på Stora Amundön? Är beteendet med kråkfåglar som plockar päls av djur bekant från annat håll?

Alla upplysningar och observationer av liknande händelser i nutid och dåtid tas tacksamt emot av:

Stig Fredriksson
naturstig@telia.com

Text: Stig Fredriksson
Foto: Stig Fredriksson