Kvadratjakten – resultat

Lördagen den 24 maj gick den första kvadratjakten av stapeln i Göteborgstrakten, och det blev en jämn kamp med bara ett fåtal arters skillnad mellan samtliga lag.
På grund av lite kort varsel (fem dagar) hade många intresserade redan bokat upp sig på annat, men slutligen ställde i alla fall tio personer fördelade på tre lag upp:

Ragnhildsholmen: Christer Fält, David Lundgren, Roger Eskilsson och Jan Lundkvist

Ersdalen, Hönö: Pär Lydmark, Johan Svedholm och Mikael Molin

Torslandaviken: Stefan Svanberg, Magnus Unger och Uno Unger

Starten gick vid midnatt, men inget lag började direkt. Lag Ersdalen gick igång kl 1:35, Lag Torslandaviken kl 2:00 och Lag Ragnhildsholmen kl 3:00. Varken vid Ersdalen eller Torslandaviken gav den tidigare starttiden någon art som inte observerades senare, så med facit i hand var det inte nödvändigt att börja mitt i natten. Totalt observerades 112 arter av de tre lagen fram till kl 11:00, då det var målgång. Vid 12-tiden samlades lagen vid Brudarebacken för en artgenomgång, som fick äga rum under en tät grandunge på grund av regn (som vi dock klarade oss ifrån under själva tävlingen).

Lag Torslandaviken öppnade starkt och var i ledningen under hela morgonen. Efter kl 8 stannade dock artflödet i viken av, och både Lag Ragnhildsholmen och Lag Ersdalen kunde knappa in. Vid 9-tiden hade Lag Ersdalen gått om, och denna ledning höll sedan ändå in i mål. Slutresultatet blev följande:

Ragnhildsholmen: 67 arter
Ersdalen: 76 arter
Torslandaviken: 72 arter

Räknar man även in arter som inte sågs av alla deltagare i lagen blir slutresultatet ännu jämnare. Då hamnade Ragnhildsholmen på 72 arter, Ersdalen på 78 arter och Torslandaviken på 73 arter. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att lokalerna var mycket jämna, och med lite annorlunda väder kunde slutresultatet blivit helt annorlunda.

För mer detaljerat resultat med diagram, tabeller och fullständiga artlistor hänvisar vi till GBGjaktens hemsida:

http://www.kustobsar.se/gbgjakten

På återseende i Kvadratjakten till hösten – i början av september kör vi ett likadant arrangemang med artrally från en ruta på 10×10 meter. Vi återkommer med mer information i början av augusti.

GBGjakten
gbgjakten@kustobsar.se

Text: Pär Lydmark