Höst i kvadrat

Efter den spännande och jämna tävlingen i våras följer vi upp med en ny Kvadratjakt, under bästa tänkbara sträcktid i mitten av september.

Tävlingen kommer att gå av stapeln lördagen den 13 september, och precis som i våras gäller följande regler:

Varje lag ska bestå av tre-fem personer och befinna sig inom en ruta på 10×10 meter. Rutan måste vara belägen i Göteborgstrakten (se GBGjaktens hemsida för mer info om gränserna). Endast arter som ses inifrån rutan av samtliga lagmedlemmar får räknas. Starten går vid midnatt, men det är naturligtvis fritt fram att börja senare. Målgång sker vid lunchtid, och vi återsamlas därefter på någon lämplig lokal för artgenomgång.

Anmäl ditt lag genom att maila till nedanstående adress, eller maila in ditt intresse om du inte har ett helt lag så placerar vi in dig i ett lag. Ange också var ni tänker stå om ni har bestämt det (eller komplettera med det senare). För att få lite variation i utplaceringen är det inte tillåtet för ett lag att stå på samma lokal som under vårtävlingen. Detta gäller om mer än hälften av lagmedlemmarna kommer från ett och samma vårlag.

Väl mött den 13 september!

GBGjakten
gbgjakten@kustobsar.se
www.kustobsar.se/gbgjakten

Text: Pär Lydmark