Lördag 6 – söndag 7 oktober / EuroBirdwatch 2012

Denna helg skådar vi så mycket vi kan i Göteborgstrakten; syftet med helgen är att visa på fåglars mångfald, både vad det gäller antal arter och antal individer, och behov av skydd över gränserna. Och att vi är många som skådar!
EuroBirdwatch 1-2 oktober 2011 är sammanställd i följande länkar: http://www.sofnet.org/sof/nyheter/2011/eurobirdwatch-2011-kan-nu-sammanfattas och http://www.artportalen.se/birds/ebw.asp.
Totalt rapporterade de 1739 deltagarna nästan 1,8 miljoner fåglar av 251 arter i Sverige. Göteborgs rapportområde är som bekant uppdelat på landskapen Bohuslän och Västergötland. Under förra årets EuroBirdwatch kan man ur Svalan få fram att 120 arter rapporterades i Göteborgs rapportområde. Låt utmaningen för årets EuroBirdwatch bli att se fler än 120 arter! Alla fynd skall rapporteras på Svalan under söndagen innan en tidpunkt som kommer att meddelas på SOF:s hemsida. Rapporterna skickas därefter till BirdLife, som sammanställer alla aktiviteter i Europa och Centralasien.
Denna manifestation för fåglar och det gemensamma ansvar vi har i alla länder för flyttande fåglar, belyser vi med en gam från Balkan. Sommarens gåsgam från Kroatien fick mycket uppmärksamhet och är ett bra exempel på samarbete över gränserna. Ännu mer hotad är den långflyttande smutsgamen som har en vidsträckt utbredning i Europa och Centralasien.

Mer att läsa om årets EuroBirdwatch finns på http://www.sofnet.org/sof/huvudnyhet/huvudnyhet-2012/euro-birdwatch-67-oktober och http://www.sofnet.org/sof/nyheter/2012/viktigt-infor-eurobirdwatch12.

Viktigt att rapporter på Svalan läggs in i god tid före kl 17.00 söndag 7 oktober.

Kontaktperson: Per Undeland (073-419 84 50).

Text: Per Undeland
Bild: Per Undeland