Brudarebacken 8/9 2012

I förhoppning om att kunna återupprepa den magnifika sträckupplevelsen från 11 september 2008, där bland annat över 100 ormvråkar räknades in under loppet av fyra timmar, anställdes vår exkursion till Brudarebacken 8/9.

Vädret föreföll lovande, men när vi närmade oss toppen kunde vi konstatera att det blåste ganska friskt.
Vinden, som uppskattades på plats till 3-4 Beaufort (måttlig vind), försvårade både lyssning efter fåglar och skådning i tub och medförde att de tio tappra deltagarna fick högst varierande artlistor. Det mesta i fågelväg verkade också finna för gott att ställa in alla planerade flygningar.

Vid tiotiden, efter tre timmars skådning beslöt vi att avblåsa dagens övningar. De intressantare fynden blev en vardera av sparvhök, brun kärrhök, ormvråk och nötkråka, samt en förmodad buskskvätta i rishögarna.

Text: Hampus Lybeck
Bild: Hampus Lybeck