Hallandskusten 19/8 2012

Till denna tredje exkursion med inriktning på vadare längs Hallandskusten hade 18 GOFare samlats, i fem bilar styrdes kosan söderut till första lokalen som var Morups tånge. Vi strövade från Korshamn längs stranden bort till Brevik där vi fikade. Trots att det inte verkade finnas så stora mängder vadare fick vi ändå se ett antal arter här, trevligast var de tre roskarlar som gick nere i tången sydväst om fyren.
Övriga vadararter blev strandskata, tofsvipa, större strandpipare, kustpipare, kärrsnäppa, kustsnäppa, brushane, enkelbeckasin, myrspov, svartsnäppa, rödbena, gluttsnäppa och drillsnäppa. En sparvhök drog förbi och en hel del ärlor och svalor fanns i luften.
Nästa stopp blev vid Norra Lyngen där vi fick besök av nyfikna kalvar som också ville vara med. Efter lite tubspaning hittade vi två sandlöpare och fem kustsnäppor ute på sandreveln. Vidare utökades vadarlistan med en liten flock utsträckande ljungpipare, grönbena och skogssnäppa. Här såg vi även en fiskgjuse över hamnen och en brun kärrhökshona drog söderut. Annars var här gott om tornfalkar, upp till 8 ex räknades in i området.
Vårt planerade stopp vid Galtabäck blev dock en missräkning. Där anordnades nämligen båtmuséets dag med så stor ansamling av bilar och människor att vi körde bort till Lerjan för lite motljusskådning. Ny vadarart för dagen blev storspov, men här såg vi även lite större flockar med strandskator, tofsvipor och kustsnäppor.
Exkursionen avslutades till sist på Getterön där vi först skådade vid gamla fågeltornsparkeringen. Vi sänder en tanke till detta fågeltorn som nu inte längre finns, men där exkursionsledarna kryssade pilgrimsfalk i början på 1980-talet en dimmig marsmorgon.
Även denna söndag år 2012 kunde vi fascineras av en pilgrimsfalk som gav sig på och mobbade en havsörn i luften över oss. Vadarlistan kompletterades med en ung rödspov, som blev dagens tjugonde vadarart, och här fanns även en flock på cirka 30 brushanar att kika på. I övrigt fanns rätt mycket gäss och änder på lokalen och en stripgås gick ganska nära bland dessa. Innan vi åkte hemåt hann de som ville se vattenrallar vid fotogömslet och höra skäggmesar som ”tjingade” utifrån vassarna. En solig och varm sensommarsöndag avslutades som sig bör med glass på Naturcentret.

Exkursionsledare var Barbro och Per Björkman.

Text: Per Björkman
Foto: Eva Åkesson