Näbbval i Uddevalla

Åtminstone sedan söndagen den 22 augusti har en val simmat omkring i Byfjorden alldeles utanför Uddevalla – och den fanns kvar åtminstone lördagen den 28 augusti.

Troligen rör det sig om samma exemplar som för snart två veckor sedan höll till i Saltkällefjorden utanför Munkedal. Efter analyser av bilder tagna på valen har man kommit fram till att det rör sig om en näbbval. Denna art tillhör gruppen tandvalar, dit även tumlaren förs, den enda regelbundet förekommande valarten längs Sveriges kuster. Näbbvalen kan bli 10 m lång och är den näst största tandvalen efter kaskeloten. Den höga, tvära pannan och långt bak sittande ryggfenan är bra kännemärken. Blåsstrålen är ungefär meterhög, kort och tjock.

Normalt lever näbbvalen ute i Nordatlanten. Totalt har tidigare färre än 10 fynd gjorts i landet av denna art och flera av dessa utgörs av strandade eller döda och ilandflutna exemplar. Intressant i sammanhanget är en observation av en simmande näbbval vid Orust i slutet av augusti 1954 och förmodligen samma individ funnen död den 2 september på den närbelägna Mollö. Man kan undra om den aktuella näbbvalen tagit sig hit för att högtidliggöra 50-årsminnet av sin artfrändes död i dessa farvatten.

Så länge valen blir kvar i området kan intresserade valskådare med fördel studera djuret från stenpiren i Skeppsviken utanför campingplatsen med samma namn. Skeppsviken når man lättast om man från E6 svänger av vid Uddevalla S och följer Göteborgsvägen norrut mot Uddevalla. Strax före stadsbebyggelsen svänger man vänster vid skyltning ”Skeppsvikens camping” och därefter direkt till höger in på Oljehamnsvägen, vilken man följer till dess slut nere vid en P-plats, varifrån man gående når stenpiren efter 100 m.

» Läs mer om näbbvalen i en artikel från Bohusläningen.

Text: Uno Unger
Foto: Hans Börjesson