Rapphönor efterlyses

I år har beståndet av rapphöns inventerats i Halland, men på sina håll har rapporteringen varit undermålig – därför efterlyses nu alla observationer av rapphöns från Halland i år.

 

Bakgrunden till inventeringen är att rapphönan minskat i större delen av Europa sedan jorbruket blev industrialiserat på 1950-talet. I Sverige har inte minskningen varit lika tydlig beroende på en omfattande utplantering av rapphöns, men prognosen är ändå dålig och det finns goda skäl att inventera.

Hittills har det rapporterats in ca 120 rapphönspar från stora delar av Halland, men framför allt i Kungsbacka-regionen är materialet fortfarande magert (det finns t ex inga rapporter alls från området runt Fjärås och Åsa). För att försöka bättra på helhetsbilden efterlyses därför nu samtliga observationer av rapphöns från Halland under 2004. Har du några fynd du vet med dig att du inte rapporterat kan du enklast bidra till inventeringen genom att retroaktivt lägga in dessa här på Kustobsar. Glöm inte att lämna så detaljerade uppgifter som möjligt om omständigheterna kring varje observation – om de gäller spelande fåglar, fåglar med ungar osv.

Ansvarig för inventeringen är Christer Andersson (sjoholm@varberg.se), och mer information om hur inventeringen framskrider finns att läsa på HallOFs hemsida (www.hallof.se).

Text: Christer Andersson, Pär Lydmark
Foto: Stefan Hage