Skåne 6-8/10 2013

Väderprognosen talade om solsken, och det är ju bra, men även om friska vindar från sydost vilket är mindre bra för sträckande rovfåglar över Falsterbo. Planeringen fick istället handla om vad man gör istället för att sitta på Ljungen? Sent under fredagskvällen anlände vi till Foteviken och vikingabyn där vi bodde. Lördagsmorgonen kom och väderprognosen stämde perfekt.
Vi inledde på Nabben där det sträckte en hel del svalor och sparvhökar och enstaka bivråkar och en gök gjorde sträckförsök. Sydstranden bjöd på en hel del vadare och änder och vi hade fina möten med bland annat sandlöpare, kustsnäppor och stjärtänder och en pilgrimsfalk jagade till och från under hela morgonen medan en havsörn stod på Måkläppen. Under förmiddagen förflyttade vi oss till den gamla soptippen i Skanör där vi kunde se en ruggande svarthakad buskskvättehane både länge och väl. Efter det körde vi mot inlandet där Näsbyholm blev första stopp och det började bra med en äldre kungsörn som eskorterade ut två havsörnar ur sitt revir och sedan kunde vi se hur kungsörnsföräldrarna tränade sin unge att hantera byte i form av en död hare. Det var en mäktig syn att se ungen spänna ut sitt två meter breda vingspann över haren. Vid allén tog vi en behaglig fika i septembersolen och fick uppgifter om att det sågs en mindre skrikörn i omgivningarna. Vi hoppade in i bussen och åkte iväg på de vackra grusvägarna och vid Sillesjö hann vi ikapp örnen som vi såg väldigt fint i flera minuter. Det var en subadult individ som var minst ett år gammal. Nöjda med det åkte vi till en nyanlagd våtmark vid Grönalund (Börringe mad) och där kompletterade vi artlistan med en hel del Tringa-vadare, smådoppingar, gråhakedoppingar med ungar och en svarthalsad dopping i vinterdräkt. Även en härlig flock med över 200 steglitser flög i omgivningarna. Vi avslutade med lite rovfågelspaning vid Börringesjön vilket bland annat gav en fiskgjuse och även en vacker flock med tranor. Därefter åkte vi mot Foteviken och under kvällen åt vi gemensam middag på Shakespeare Pub i Höllviken. Söndagen inleddes återigen med solsken och frisk vind och morgonen på Nabben var ganska lik lördagsmorgonen med en hel del svalor och sparvhökar. Däremot avvek den kraftigt när det kom en flock med fyra (!) ägretthägrar som lämnade landet. Vid Fyren visades en fångad rödstrupig piplärka och där fikade vi fint med klassiska kanelbullar och kaffe tillsammans med en gulhämpling och mindre flugsnappare i fyrträdgården. Vid kanalen försökte vi se en brandkronad kungsfågel, men det var svårt i den friska vinden och vi åkte därifrån efter att några av oss hade sett en svart rödstjärt istället. Vi åkte återigen in mot sjöarna och kunde återigen se en av kungsörnsföräldrarna fint. Även några havsörnar sågs och vid Näsbyholmssjön sågs bland annat smådopping och snatterand. Vid Sillesjö mötte vi en brun glada och vid Gärdslövs kyrka hade två kungsörnar en magnifik flyguppvisning vilket blev en fin avslutning på en trevlig helg och trots de envisa sydostvindarna blev det ett lyckat fågelfacit. Resan leddes av undertecknad och bussen kördes av Berndt på ett strålande sätt.

Text: Kristoffer Nilsson
Bild: Rolf Skoog