Ståloppet Stensjön 14/2 2013

Så äntligen, efter 14 dagars uppehåll var det dags för en ny torsdagsexkursion för oss vardagslediga; annonserad mötesplats var Ståloppet Stensjön. Cirka 40 deltagare mötte upp och ledare för turen var Berndt Lindberg. Berndt inledde med att hälsa alla välkomna och tyckte vi skulle börja med att gå ner till sjökanten för att titta efter vad som fanns att se där. Fem vackra, graciösa sångsvanar var det första vi såg. Några sothöns och ett antal knipor noterades också.
En fiskmås fanns dessutom att se här och Berndt visade på hur man skiljer den från skrattmåsarna, som var så många fler på platsen. Ett antal gråtrutar sam runt i vattnet. Några gråtrutar och skrattmåsar spatserade på iskanten. Ett åttiotal praktfulla gräsänder trängdes närmast stranden.

Vi fortsatte längs gångstigen mot MNF-stugan med flera stopp för att kolla av och lyssna. En korp och sex kajor, en koltrast, samt några blåmesar och talgoxar sågs utmed vägen. När vi kom fram till stugan blev det fika. Här såg vi en större hackspett flyga förbi. Blåmes och talgoxe fanns här också.

På vägen mot Herkulesgården satt en nötväcka och lockade i toppen på en torraka. Även här sågs en större hackspett. Turen fortsatte mot slottet och på en kulle fick vår ledare Berndt syn på en mindre hackspett i ett träd en bit bort. Den lyfte senare och kom flygande rätt över oss.

På vägen tillbaka passerade vi slottet där vi såg några grönfinkar. Vi fortsatte ner mot Ståloppet för att gå utefter strandkanten. Då kom en strömstare farande och landade på iskanten framför vassen där den ivrigt dök upp och ner i vattnet.
När vi kom tillbaka till parkeringen fortsatte vi med bilarna till Grevedämmet där vi såg ytterligare fem strömstarar.

Dessutom, på allas vägnar, ber jag att få tacka dagens ledare Berndt Lindberg för en utmärkt guidning.

Text: Gun-Britt Thor
Bild: Fredrik Olsson