Stora Amundön 2/12 2010

Isläget denna decemberdag i Billdals skärgård var jämförbar med vecka två i januari detta år, vilket för oss tretton vardagslediga innebar att kanalen mellan Stora Amundön och parkeringen var frusen liksom vattnet runt ön.

Vårt första mål för dagen blev Havshuvudet. Förutom en större flock med gräsänder så var tillgången på fågel ganska knapp. En frisk nordostlig bris och tio minusgrader hindrade dock inte en fiskare att ta upp sina nät. Värmedaller och havsrök minimerade chansen att få se fåglar längre ut, men vi kunde konstatera att Tistlarnas fyr var fullt synlig som en hägring ute i sydväst.
Under vår kafferast vid Kungsviken kunde vi glädja oss åt gärdsmygar och rödhakar som födosökte i vår omedelbara närhet.
Isen i viken låg blank, men en strimma öppet vatten fanns mellan Stora Amundön och Ryggåsholmen. Tillsammans med ett antal knipor kunde vi till vår förtjusning finna en salskrakshanne. Uppe på Byggholmens topp satt en kråka som vi försökte artbestämma till allt annat än en kråka.
Ett besök i skogen vid bronsåldersplatsen fick avsluta denna soliga, men något kyliga torsdagsvandring. Ett tjugotal arter kunde noteras denna dag.

Text: Christer Cederfalk
Bild: Stig Fredriksson