Ut och skåda fågel till helgen!

EuroBirdWatch09 inträffar i år 3–4 oktober, då gäller det att rapportera så många sedda fåglar som möjligt.

EuroBirdWatch är en del av WorldBirdWatch, som startade redan 1993 och hittills har mer än 750 000 människor från hela världen deltagit. Syftet med aktiviteten är att för en bredare publik lyfta fram mångfalden i vår gemensamma fågelfauna och behovet av skydd över gränserna för fåglarna. Det är en poäng att EuroBirdwatch äger rum under fåglarnas sträcktid, eftersom det särskilt väl illustrerar behovet av internationellt samarbete för fågelskyddet.

Målet för helgen är att få så många människor som möjligt att ut att skåda fågel och att rapportera så många fåglar och fågelarter som möjligt av världens totalt cirka 10 000 arter. Rapporterna registreras på www.artportalen.se/birds senast klockan 17 på söndagen. Sverige brukar vara ett av de länder med flest rapporter.

Bild: Hampus Lybeck