Vadare i Halland 7 augusti 2022

Vilken toppendag Reino Andersson bjöd på idag på GOFs vadarexkursion till Halland. Förutom alla härliga vadare vid Korshamn, Brevik, Galtabäck och Getterön fick vi bevittna dramatik på Killingatången när först en fiskgjuse sågs fiska upp en skädda ur vattnet och genast förföljdes av en hungrig trut. Gjusen satte sig på en påle i vattnet och skulle just till att spisa sin skädda när det dök upp en havsörn från höger och jagade upp gjusen i luften med sin skädda. Den fann bäst att släppa fisken när angriparen kom för nära, och fisken olyckligtvis hamnade i ett oxelbuskage. Där lyckades inte den frustrerade havsörnen hitta den, så den dröp av varifrån den kommit.

Härnäst fick vi en fantastisk uppvisning av en lärkfalk, som först siktades på hög höjd och långt borta. När den kom närmare jagade den en flock svalor och vi fick bevittna falkens och svalornas luftakrobatik. Vad kan man mer begära.

Tack Reino för en härlig dag med gedigen bestämningshjälp där rödbenor blev svartsnäppor och sedan åter blev rödbenor. Kustpiparen känner vi igen på den vita undergumpen och de svarta armhålorna. Mosnäppan var som en gråsugga.

Vi såg visserligen bara storspovar men skulle det funnits småspovar hade vi känt igen dem på att de rör sig i en rak linje medan släktingen storspoven ömsom vänder sig åt vänster och ömsom åt höger i sitt födosök. Det bästa var ändå insikten om att tättingar byter sin fjäderdräkt som om de stiger i den med fötterna först och ruggar huvudet sist, medan vadarna gör tvärtom, som om de drar över sig en tröja först över huvudet och sedan ner över kroppen.