Balltorps våtmark 18/6 2009

Vandring för vardagslediga 10:00-12:45
Regn hela morgonen, upphörde när vandringen började med åtta deltagare, färre än vi brukar vara på vardagsledigvandringar (vi har varit 20-40 pers) – inte visste jag att GOF-are var så regnkänsliga … Lena Essedahl ledde oss runt med säker hand, hon har varit där förut.

Tanken med dessa vandringar är att få se nya lokaler under sakkunnig ledning, mitt på en torsdag för den som har eller kan ta sig tid. Den som varit här förr och beskådat våtmarksfåglarna fick nu tips om en trevlig rundvandring i varierad terräng. Jag har rapporterat på Svalan och ger ingen artlista utan bara en kort beskrivning.
Fågelsång trots att vi lämnat morgonstunden, ganska omgående kunde vi repetera törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta och gärdsmyg. Nere vid ängarna satt ett törnskatepar på ett bord (fågelbord …), honan var uppe och jagade insekter högt i luften.
In i skogen mot golfbanan, gransångare sjöng på flera ställen, någon trädkrypare, kungsfågel och trädpiplärka. Nära ett nytt hygge sjöng grönsångare; här fanns förut en hel liten koloni av denna drillare. Mölndals kommun äger skogen som inte borde raderas ut. Golfbanedammarna passerades, här fanns en kniphona med sex stora ungar i Mellersta dammen. Två av ungarna hade vilat på vallen och överraskades av oss. De nästan sprang på vattnet. Ett ormvråkspar kretsade över golfen, jamade senare inne i skogen.
In i skogen igen mot Våtmarken. Blåmes- och talgoxkullar hördes fortfarande lite överallt.
Balltorps våtmark överskådades från berg på nordsidan. Några krickor, en fullvuxen gräsandkull och fullvuxna knipungar irrade lite varstans i dammen. Sothöns hade ungar, både små nykläckta och stora. Häger landade, skogssnäppa vandrade på stranden. Två smådoppingar sågs på bo väl synligt från utsiktsplatsen, ett tredje par hade fått ut en liten unge (bild från Slottsskogen). Svalor, både torn- hus- och ladu- cirklade lågt över dammen trots att solen sken.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Stig Fredriksson