Bilder till Fågelcentralens Kalender 2011

Planeringen för kommande års kalender från Fågelcentralen är i full gång, och därför vänder vi oss nu till alla duktiga fotografer för att få hjälp med bilder precis som tidigare år. Vi kan inte ge några ekonomiska ersättningar men självklart exemplar av kalendern. Temat på den 2011 års kalender kommer att vara jordbruksfåglar.

Arter 2011
Följande arter är vi intresserade av inför kommande år; Rapphöna, fasan, kornknarr, tornfalk, tofsvipa, storspov, skrattmås, sånglärka, ladusvala, ängspiplärka, gulärla, stenskvätta, kärrsångare, törnsångare, skata, pilfink och gulsparv. Detta är något fler än 12 arter men vi önskar något fler för att ha och välja bland, då några arter är svåra att få bilder på.

Skicka dina bilder!
Skicka bilderna i formatet 19×13, 300 p/tum (eller webhanterade bilder så tar vi kontakt med er efter uttagning – OBS! bilderna måste finnas i högre upplösning) till runeberntsson@gmail.com. Vi önskar helst bilderna innan första augusti. Ev. frågor om bilderna till Rune tel: 0705-82 50 42.

Text: Tommy Järås
Bild: Fågelcentralen