Den biologiska mångfaldens dag med GOF

I vackert försommarväder var allmänheten inbjuden till de aktiviteter vi arrangerat för att uppmärksamma Den biologiska mångfaldens dag den 22 maj, utlyst av FN.

Hökälla
Vid Hökälla var det samling vid Grönt Arbetes trevliga lokal i Lillhagsparken. Funktionärer från GOF var Janne Hellström och Barbara Hedén, Grönt Arbete representerades av Hans Lind och Elisabeth Boström samt John Thulin, som var den som ledde fågelvandringen.

Allmänheten i fråga visade sig bestå av åtta intresserade personer samt en hund som tillsammans gjorde en två timmar lång vandring i det välordnade Hökällaområdet. På vandringen hördes bland annat näktergal, kärrsångare och gräshoppsångare. I dammarna sågs kullar av knipa, gräsand, grågås och kanadagås. Dessutom observerades flera ruvande skrattmåsar, knölsvanar och sothöns.

Tjolöholm
GOFs tält vid Tjolöholm var bemannat av GOFs ordförande Morgan Johansson, Kjell Andersson från Studiefrämjandet, Göran Ottenbark och Gunilla Jarfelt, GOF. Per-Arne Lindgren, Karin Ottosson och Mia Müntzing var också behjälpliga under dagen. (Tack!)

Vid Tjolöholm avgick tre fågelpromenader varje hel timme från kl 10, och totalt 24 personer deltog i de cirka en och en halv timma långa vandringarna. Noterbara fågelobservationer var en nyanländ kärrsångare som sjöng intensivt på en buskig kulle, några steglitser på gräsmarken, svartvit flugsnappare som häckade i en holk, gravänder, småskrakar och rödbenor samt en kopparödla.

Förutom att besökarna fick möjlighet att delta i vandringarna gav vi också information om vad som menas med biologisk mångfald och varför detta är viktigt. Vi försummade naturligtvis inte heller tillfället att informera om GOF och dess verksamhet samt att sälja böcker och tidningar.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald, eller biodiversity som det heter på engelska, betonar betydelsen av variationsrikedom, att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter, och en stor genetisk variation inom arterna. Sverige har undertecknat ett internationellt avtal om biologisk mångfald där vi förbinder oss att behålla vår biologiska mångfald och att bruka den på ett uthålligt sätt.

Staffan Ulfstrand, professor emeritus i zooekologi vid Uppsala universitet, uttrycker sig så här:
”Den biologiska mångfalden (biodiversiteten) utgörs av alla de miljontals arter av levande varelser som finns på Jorden och därtill all genetisk variation inom varje art och alla de ekologiska samband som finns mellan arterna och mellan dem och deras omvärld. Livet på Jorden kan liknas vid ett gigantiskt nätverk bestående av alla dessa arter, var och en med sin särprägel och sitt levnadssätt. Alla arter som levt eller lever på Jorden har ett gemensamt ursprung och är således besläktade med varandra. Tillsammans utgör de vad Linné kallade Systema Naturae – det naturliga systemet, som givetvis även inbegriper vår egen art. Alla dessa arter har utvecklat sina märkvärdiga anpassningar på samma sätt, nämligen genom årmiljoner av naturligt urval.”

Text: Barbara Hedén, John Thulin, Morgan Johansson och Gunilla Jarfelt
Bild: Rudi Jelinek, Magnus Bäck