Lärjeåns dalgång 8/5 2010

Trots en väderprognos som lovade rikligt med regn, så samlades 17 personer vid Angered C för att vandra längs Lärjeån, regnet började dock inte förrän vi i stort sett hade avslutat vandringen.

En fågel som blev karaktärsart under några timmar var mindre hackspett, som vi troligen noterade fyra ex av. En honfärgad sågs, och dessutom hördes både ropande och trummande fåglar.
Vandringen gick via en ravin nära Angered C ner till ån vid Ekevadsbron där en forsärla letade mat i strandkanten, troligen häckar den i grannskapet.
Sedan fortsatte vi uppströms till toner från många lövsångare och svarthättor. En gråhäger flög förbi, kanske finns en häckningsplats längre österut längs ån.
Vid fikapausen kunde vi studera trädpiplärkans sångflykt och gransångarens typiska sångstrof.
På de öppna ängs/åkermarkerna sågs senare födosökande starar och en sånglärka steg upp i skyn ivrigt sjungande. På en nysådd åker rastade ett antal stenskvättor och en möjlig mindre strandpipare drog iväg. Här fanns även en tofsvipa och några ängspiplärkor.
Uppe i skyn seglade fyra ormvråkar omkring. Endast två gärdsmygar noterades längs ån, tyvärr har nog den hårda vintern gått hårt åt gärdsmygpopulationen.
Vid Angereds gård seglade en ladusvala omkring. Under vandringen hördes även ärtsångare, svartvit flugsnappare och taltrast. Vi spanade förgäves efter ringtrast som nog redan dragit förbi.
Förutom fåglar hann vi också njuta av den fina vårfloran. Mattor av vitsippor blandades upp med skogsbingel, vårlök och gullpudra. Vid Angereds gård sågs backskärvfrö.
Vandringen leddes av Lars Erik Norbäck.

Text: Lars Erik Norbäck
Bild: Stig Fredriksson