Bildkväll måndag 25/10

En afton med fågelbilden i centrum under ledning av Gunnar Aus! När det gäller bilder så sitter nästan alltid skönheten i betraktarens ögon. Vad innebär det för dig som fotograf? Kanske att man fotograferar olika beroende på vem man skall visa bilden för? Tanken med kvällen är att vi skall ha en workshop kring fågelbilden. Efter en kort inledning kommer vi att ha en öppen, men strukturerad, bilddiskussion kring deltagarnas egna bilder.
Vi ber därför att så många som möjligt tar med sig någon eller några bilder på ett USB-minne eller CD-skiva som vi sedan kan diskutera kring. Bilderna kan vara vilka som helst, något ni är nöjda med eller något som inte alls blev som ni tänkt er, bara det har anknytning till fåglar. När det gäller en sån här afton är ALLA bilder bra, bara de som ni inte tar med är dåliga! Varmt välkomna till en afton med bilden i fokus!

Plats: Villa Ekliden.
Tid: Vi börjar kl 19.00.
Kom gärna lite tidigare om du tar med dig bilder.

Text: Stig Fredriksson
Bild: Gunnar Aus