Fågeltornskampen – antar du utmaningen?

BirdLife Finland har utmanat hela Sverige i att se så många fågelarter som möjligt från ett fågeltorn! Fågeltornskampen genomförs lördagen den 7 maj, samma helg som Fågelskådningens dag.

Fågeltornskampen har genomförts i Finland under många år och nu deltar lag i omkring 300 fågeltorn från den södra kusten ända upp till finska Lappland. Och nu vill de alltså utmana oss i Sverige på en lite annorlunda Finnkamp.

Reglerna är enkla. Det gäller helt enkelt att se så många fågelarter som möjligt från fågeltornet. Vem som helst som befinner sig i fågeltornet får vara med. Man kan alltså gärna bjuda in förbipasserande till tornet (och samtidigt passa på att göra lite reklam för fågelskåderi). Räkningen genomförs mellan klockan 05.00 och 13.00 lördagen den 7 maj.

Anmälan till Fågeltornskampen kan göras redan nu till Anders Lundquist i SOF, e-postadress: anders@sofnet.org. Berätta vem som deltar, d v s namn på laget, var fågeltornet ligger och om det finns någon handikappanpassning vid fågeltornet samt kontaktperson med e-postadress. Inrapportering av resultatet sker direkt efter det att Fågeltornskampen är avslutad, och ska vara klar senast klockan 15.00. Därefter kommer Anders att ta kontakt med BirdLife Finland för att jämföra resultaten. Vid pass klockan 17.00 vet vi vem som vunnit äran och lite extra pr i denna fågelfinnkamp. Då får vi också svar på om något svenskt lag fått ihop fler arter än något av de finska. Kan vi i Sverige också nå upp till 300 deltagande fågeltornslag? Och hur många arter kan man se från fågeltorn i Sverige och Finland den 7:e maj?

Redan nu har det första svenska laget anmält sig; Strängnäs Ornitologiska Klubb (SOK ) kommer att delta med fågeltornet i Valnaren ca 15 km söder om Strängnäs.

Bilden är fotograferad vid Sultanträsken, Turkiet 2/5 2002.

Text: Gunilla Jarfelt
Bild: Stig Fredriksson