Jonsereds fabriker 10/2 2011

Denna lätt snöiga torsdag samlades tretton goffare vid Jonsereds stations norra sida – ingen guide syntes till, så vi beslöt att guida oss själva.

Det visade sig att minst sex personer kände till Jonsereds brukssamhälle, vandringsleder och fågelarterna där, så det blev en välguidad tur.
Exkursionen gick längs järnvägen mot Göteborg och ner under spåren i en gångtunnel. Ett femtiotal meter från gångtunneln rinner Säveån i en djup böj där vattenvirvlarna syns i strömmens mörka vatten. Där sam vigg, knipa och gräsand.
Färden fortsatte över en gammal gårdsplan och fram mot infarten till fabriken, där det är en fors, tanken var att börja räkna strömstarar där, men ingen syntes till, en trolig förklaring är det höga vattenståndet som gick över stenarna i forsen och inga trädgrenar fanns att sitta och spana från.
Vi gick sedan genom fabriksområdet över järnvägsbron mot övre delen av forsen. Från en högt belägen utsiktsplats fick vi se de första exemplaren av den vackra och roliga strömstaren.
Ytterligare strömstarar observerades inte långt från sjön Aspen, där ån delar sig i två armar, vid detta ställe tog vi en god fikapaus efter att snön skrapats bort från bordet. Övriga obsar var korp och en ensam sångsvan som drog över oss. Fullständig obslista finns på www.kustobsar.se.
Slutligen gick vi tillbaka till parkeringen vid stationen i Jonsered efter en trevlig tur.

Text: Göran Sahlin
Bild: Lars Erik Martinsson