Säveåns mynning 3/2 2011

Att skåda fågel på ”taket” till Tingstadstunneln kan ibland kännas främmande!
Tanken på en tunnel under älven föddes redan 1903 och skeppsredare Dan Broström påtalade år 1908 nyttan av en tunnelförbindelse. Många år senare, den 17/1 1961 togs det första spadtaget för tunneln och den kunde invigas den 29/3 1968.

Vi fågelintresserade känner emellertid platsen som ”Säveåns mynning”, vilken är en bra vinterlokal.
I dagens något kylslagna västvind hade 24 deltagare mött upp. Glädjande nog så fanns även nytillkomna vardagslediga med och som härmed hälsas välkomna till vår skara.
Idag hade vi förmånen att ha Uno Unger som vår ciceron och som vanligt i hans sällskap fick vi veta både det ena och det andra om till exempel viggar.
Ett tiotal arter kunde räknas in, däribland en smådopping.

Text: Christer Cederfalk
Bild: Christer Cederfalk