Fåglarnas mångfald, Anders Wirdheim

Föredrag av Anders Wirdheim tisdagen den 20 april kl 18.30 på Naturhistoriska: Fåglarnas mångfald – ett kvitto på hur vi lyckas med miljövården.

Fåglar är utmärkta som indikatorer på tillståndet i miljön. Dessutom är de lätta att studera och ”mäta” och det har ofta visat sig att åtgärder som görs för att bevara/gynna fågellivet även gynnar övrigt djur- och växtliv.

FN har utlyst år 2010 som ett internationellt temaår för biologisk mångfald. Därför har vi inbjudit Anders Wirdheim, som är informationsansvarig i Sveriges Ornitologiska Förening och en välkänd ornitolog från Halmstad till att hålla ett föredrag för oss i detta ämne.

I Johannesburg år 2001 förband sig världens länder att till år 2010 drastiskt ha minskat utarmningen av den biologiska mångfalden. Kommer man att ha lyckats med det? Svaret är tyvärr nej. Anders Wirdheim reder i sitt föredrag ut hur fåglarna kan visa på varför och vad vi ska göra för att vända trenden.

Föredraget kommer att hållas i Föreläsningssalen på Naturhistoriska museet i Göteborg. Förutom GOFs medlemmar är Göteborgsregionens politiker och tjänstemän inbjudna. Också icke GOF-medlemmar är välkomna på föredraget.

Väl mött den 20:e april!

Text: Gunilla Jarfelt
Bild: P-G Bentz