Föredrag på Getterön 29/8

Den engelska fågelskådaren och författaren Mark Cocker kommer till Getterön och håller föredag tisdagen 29 augusti, kl 19:00.

 

Cocker är bl.a. känd för böckerna Birders – Tales of a Tribe och praktverket Birds Britannica. Den förstnämna boken har just översatts till svenska av Lennart Nilsson: Skådare – ett släkte för sig (Ellerströms förlag). I den berättar Cocker om den fågelskådar- och artjaktskultur som växte fram i Storbritannien under andra hälften av 1900-talet. Boken är bitvis självbiografisk men återger en stor mängd festliga och ibland bisarra berättelser om andra skådares vilda drag, hjärtslitande floppar och fantastiska obsar.

Birds Britannica är ett slags fåglarnas kulturhistoria. Den handlar om våra relationer till fåglarna: jakt, uppfödning, myter, rädsla och besatthet, dikt och myter. Alla de 350 arter som regelbundet förekommer i Storbritannien behandlas i systematisk ordning. Boken är rikt illustrerad med fantastiskt fina foton.

Sitt föredrag på Getterön har Cocker gett titeln ”Life-enhancing Passion or Dangerous Obsession” – Livsberikande passion eller farlig besatthet. Det handlar naturligtvis om fågelskådning. Lennart Nilsson summerar och översätter. Skådare – ett släkte för sig kommer att finnas till försäljning. Den svenska översättningen är illustrerad av Peter Nilsson.

Text: Mikael Nord