Föredrag på sön- och måndag

Robert Ekblom från Uppsala Universitet kommer att hålla ett föredrag om pågående inventeringar i Sverige med huvudfokus på dubbelbeckasin i Göteborg på söndag 12/3 och i Uddevalla måndag 13/3.

 

Tid och plats för föredragen, som anordnas av GOF respektive BohOF och sponsras av SOF, är följande:

Söndag 12/3, kl 18:00, Villa Ekliden (GOF-huset), V Frölunda
Måndag 13/3, kl 18:30, Emaus, Uddevalla

Då inventeringssäsongen snart inleds och Atlasprojektet går in på sitt andra år ligger detta föredrag bra i tiden. Robert Ekblom (bilden) kommer att berätta om olika inventeringsmetoder och hur de används. Han kommer också att informera om de större inventeringsprojekt som pågår i Sverige just nu.

Efter en kaffepaus berättar Robert lite mer specifikt om inventeringar av dubbelbeckasiner och sammanfattar de mest intressanta resultaten från närmare 20 år av egen forskning. Han kommer även att prata lite om framtida planer angående ett större inventeringsprojekt på dubbelbeckasinen.

Anmäl gärna till GOF:s telefonsvarare (031-492215) att du kommer. Högst 40 personer får plats. Mer information om föredraget i Uddevalla finns på www.bohof.com.

Text: Stina Thelander, Pär Lydmark