Fototävling

Nu är det dags att ladda kameran med film eller extraminne – under 2004 arrangerar Kustobsar en tävling för alla fotograferande skådare på Västkusten.

Tävlingen går preliminärt under namnet KustFoto 2004 och kommer att betas av i tolv etapper, en per månad. Det kommer att finnas två tävlingskategorier varje månad, en för ett valfritt fågelmotiv och en där det gäller att ta den bästa bilden av en bestämd art. Man kan delta i båda kategorierna varje månad, enda kravet är att bilderna måste vara tagna under den aktuella månaden. Efter varje månad kommer de tre bästa bilderna i varje kategori att röstas fram och poäng utdelas till respektive fotografer. Den som har flest poäng vid årets slut (sammanlagd poäng från båda kategorierna) står som vinnare.

Tävlingen är öppen för såväl digitala som analoga fotografer. De slutliga inskickade bilderna måste dock vara i digital form för uppladdning och visning på Kustobsar. Använder du dig av film får du således själv ordna med scanning, då vi tyvärr inte kan bistå med scanning av bilder.

En speciell tävlingssida kommer att öppnas under Kustobsars domäner i december. Vi återkommer med information när sidan finns tillgänglig. Vi ser fram emot ett förhoppningsvis stort deltagande och hård konkurrens!

Text: Pär Lydmark