Halland 30/8 2012

Klockan åtta samlades 13 vardagslediga vid Mios parkering i Frölunda för vidare transport till Halland; ledare var Jan Krantz som också var en av fyra bilförare som ställde upp.
På grund av regnovädret besöktes endast två lokaler, nämligen Galtabäck och Getteröns fågeltornsparkering.
Det dåliga vädret gjorde att det blev mycket vadare. Jag tror att det sågs 18 olika arter sammanlagt. Höjdpunkterna var kanske en småspov och två kustpipare vid Galtabäck, samt en mosnäppa och en sen skärfläcka vid Getterön.
Vi fick också se fem rovfågelsarter, nämligen havsörn, pilgrimsfalk, ormvråk, fiskgjuse och brun kärrhök. Alla dessa sågs vid Getterön.
Exkursionen avslutades vid Getteröns naturcentrum där alla fick göra vad dom ville.

Text: Hans-Erik Hermansson
Bild: GOF